Nejnovější zápis mezi polské památky UNESCO: Region pravěkých pazourkových dolů Krzemionki

Region pravěkých pazourkových dolů Krzemionki (Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego) je místo, které bylo jako zatím poslední, z polských lokalit zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO, tedy lidově mezi památky UNESCO. Jde o archeologickou památkovou rezervaci, která chrání soubor neolitických pazourkových dolů.

Tyto doly na pazourek byly činné přibližně v období od roku 3900 př. n. l. až do roku 1600 př. n. l. a patřily k nejvýznamnějším pazourkovým dolům v Evropě. Část zde vytěženého pazourku byly zpracována na místě, na povrchu byly nalezeny pozůstatky dílny, kde byl vytěžený pazourek zpracováván. Vytěžená i opracovaná surovina byly rozváženy do okolí až několika set kilometrů.

Tyto doly byly na dlouhá staletí zapomenuty a byly objeveny až v roce 1922 geologem Janem Samsonowiczem. V lokalitě bylo nalezeno přes 2700 šachet propojených vodorovnou sítí paprskovitých štol. Průměrná hloubka šachet je mezi pěti až šesti metry, přičemž maximální hloubka šachet je devět metrů. Šířka štol dosahuje 0,7 metru a výška štol se pohybuje v rozmezí od 0,6 do 1,2 metru.Turistická stezka v Krzemionkách je dlouhá asi 1,5 km a představuje vykopávky původních neolitických dolů, důlních prostor, šachtových prohlubní i hald, které dohromady vytvářejí jedinečnou průmyslovou krajinu z doby před 5000 lety. Nejzajímavější částí trasy je její fragment vedoucí pod zemí. Současná podzemní trasa je dlouhá téměř 500 metrů a dosahuje nejhlubšího bodu 11,5 m. Trasa ukazuje jak dobře zachované prehistorické pazourkové doly, tak umožňuje poznat geologii regionu. Podzemní část turistické trasy v Krzemionkách je momentálně uzavřena pro veřejnost z důvodu rekonstrukčních prací spojených z modernizací infrastruktury a bude otevřena během roku 2020. Je možné si prohlédnout výstavy v budově muzea. V sousedství důlních děl jsou postaveny rekonstrukce domů z pozdního neolitu a z rané doby bronzové.Krzemionki nebo také Krzemionki Opatowskie leží mezi vesnicemi Sudół a Magonie (patřící do obce Bodzechów) v okrese Ostrowie (powiat ostrowiecki), ve Svatokřížském vojvodství (Województwo świętokrzyskie), asi 8 km severovýchodně od města Ostrowiec Świętokrzyski. Kolem muzea probíhá silnice č. 754. Veřejnou dopravou se k lokalitě dostaneme tak, že využijeme autobusy MHD jedoucí z autobusového nádraží ve městě Ostrowiec Świętokrzyski (dworzec PKS Ostrowiec Św., ul. Żabia) ve směru Solec nad Wisłą a nebo Lipsko (přes Bałtów) nebo autobusy společnosti TransKatrina, linka č. 110.
Adresa muzea je Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, Sudół 135 a, Ostrowiec Świętokrzyski.
Web muzea: http://krzemionki.pl/